големея

големея
гл. - уголемявам се, раста, нараствам, увеличавам се, развивам се, разраствам, умножавам се, едрея, наедрявам, надувам се, набъбвам
гл. - големея се, възголемявам се, възгордявам се, придавам си важност, държа се на голямо, важнича, гордея се, перча се, дуя се, парадирам, виря нос, виря глава, вирнал съм нос, вирнал съм глава, гледам отвисоко

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • големея се — гл. парадирам, показвам се, перча се, излагам на показ …   Български синонимен речник

  • важнича — гл. големея се, надувам се, перча се, парадирам, гледам отвисоко, дуя се, гордея се, възгордявам се, държа се на голямо, възголемявам се, пъча се, придавам си важност, правя се на важен, виря си носа, вирнал съм нос, вирнал съм глава, виря си… …   Български синонимен речник

  • виря нос — словосъч. възгордявам се, големея се, надувам се, пъча се, виря глава, важнича …   Български синонимен речник

  • възголемявам се — гл. възгордявам се, големея се, надувам се, важнича, парадирам, дуя се, пъча се, ставам надменен, държа се надменно, съм надменен, съм горделив, ставам горделив, виря си главата, виря нос, гордея се, придавам си важност, перча се, държа се на… …   Български синонимен речник

  • възгордявам се — гл. големея се, възголемявам се, надувам се, важнича, парадирам, дуя се, пъча се, ставам надменен, държа се надменно, съм надменен, съм горделив, ставам горделив, виря си главата, виря нос, гордея се, придавам си важност, перча се, държа се на… …   Български синонимен речник

  • гордея се — гл. възгордявам се, възголемявам се, надувам се, големея се, горделив съм, пъча се, дуя се, виря нос …   Български синонимен речник

  • едрея — гл. наедрявам, развивам се, разраствам се, големея, уголемявам се, набъбвам, подувам се, надувам се, раста, израста, пораствам, нараствам …   Български синонимен речник

  • излагам на показ — словосъч. парадирам, показвам се, перча се, големея се …   Български синонимен речник

  • израствам — гл. раста, нараствам, пораствам, покарвам, никна, изниквам, пониквам, възниквам гл. развивам се, ставам голям, големея, уголемявам се, едрея, увеличавам се, избуявам гл. издигам се, създавам се, появявам се, усъвършенствувам се гл. разраствам се …   Български синонимен речник

  • надигам се — гл. издигам се, изправям се, изкачвам се, повдигам се, извисявам се, ставам, подавам глава, понадигам се гл. попривдигам се, приповдигам се, привдигам се, поповдигам се гл. съвземам се, посъвземам се, окопитвам се, идвам на себе си гл. показвам… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”